nyloggamuseet

Sundbybergs Stadsmuseum med Sundbybergs Musei Vänner och Hembygdsföreningen ser fram emot ett nytt gott 2021 med dig som fortsatt medlem.

Ditt medlemskap är oersättligt för bevarandet av Sundbybergs  Historia  och Kulturarv

Glöm  inte lägga till Sundbybergs Musei Vänner

Genom att betala 80 kr per person extra blir Du medlem i Vännerna. Ett sätt att visa att Du särskilt stödjer vår museiverksamhet även i Coronatider så att museet får ett liv också efter detta hårda hår. När Folkhälsomyndigheten anser det rådligt kommer Du också att bli inbjuden till särskilda Vänarrangemang

Som vanligt är vi i stort behov av extra gåva.

Det gångna året har tagit hårt på museets ekonomi då vi inte kunnat hålla öppet på normalt sett och därmed förlorat intäkter i form av försäljning i vår museibutik, kopior, stads-promenader, föreläsningar mm. Intäkter som hjälper till att hålla museet med bl a kompetent personal.

Genom åren har ni medlemmar ofta hjälpt oss med extra gåvor bl a för införskaffande av oersättliga föremål till samlingarna. Utan era gåvor hade detta inte gått att genomföra och Sundbybergs historia hade varit väldigt mycket fattigare.

Vi hoppas därför även denna gång på ert stöd så att Sundbybergs kulturella guldgruva kan leva vidare in i framtiden till allas nytta och nöje.           

Ett stort  tack för ditt stöd!!

MEDLEMSAVGIFT 2021

Enskild medlem             190 kr
Familjemedlemskap     230 kr
Stödjande
Organisation                5 000 kr

Sbg Musei Vänner           80 kr/pers

Ev. Gåva                           ??? kr

Så här betalar du:

Via internetbank:

Till Bankgiro: 374-9231

Du kan också använda Swish
 nr: 1230492991

OCR/meddelande:
e-postadress eller medl.nr.
(ny medlem anger NY samt e-post)

Är du inte digitaliserad kan du även fortsättningsvis betala in din medlemsavgift till vårt postgirokonto: 13 70 37-8