nyloggamuseet

Sundbybergs Hembygdsförening

Hembygdsföreningen är en ideel, allmännyttig och politiskt obunden förening som grundades 1934.

Hembygdsföreningen driver sedan mer än 50 år Sundbybergs Stadsmuseum.  År 1976 såldes en fastighet till Sundbybergs Stad som förband sig att som kompensation stödja viss del av museets verksamhet. I övrigt är det mycket ideellt arbete av många eldsjälar nu och genom åren liksom medlemsavgifterna som håller museet igång. Tillsammans vårdar och bevarar vi Sundbybergs speciella historia och ser också till att dokumentera och samla in material för framtiden om vår egen nutid.

Vi lever under mycket knappa omständigheter. Vi har i decennier strävat, hittills utan framgång, att med hjälp av Sundbybergs Stad höja stadsmuseet till den nivå det hör hemma med tanke på Sundybergs unika och väl dokumenterade historia. Till det behövs mer resurser. Läs i Mitt i om hur det såg ut våren 2019.

Du kan hjälpa till genom att bli medlem och stötta oss!

Du når oss bäst via museet eller via mail forinfo(at)museet.se.

Några fakta om Sundbybergs Hembygdsförening:

Organisationsnummer: 815200-5925                                                                        Stadgar
BG 374-9231
Swish 1230492991                                                                                                          Medlemsavgift 2021
                                                                                                                                            Enskild medlem  190 kr
                                                                                                                                            Familj                    230 kr
                                                                                                                                         
                                                                                                                                            Stödjande organisation: kontakta
Styrelse verksamhetsåret 2020/21:                                                                  styrelsen för medlemskap.
Mats Löfström, ordförande
Adam Stobierski
Kerstin Claeson
Thomas Prim
Olle Myrberg

Du når styrelsen via e-post styrelsen(at)museet.se